oljepris.se
RightOljeSnack RightStatistik RightRapporter RightPeak Oil Ny! RightWTI RightBrent RightÖvriga
RightKontakt

The Stockholm Oil Awareness Meetup Group

Från vänster: Gustav Krantz, Marcus Hjelm, Edwin Krzesinski, Kurt Hansson, Oscar Kjellberg, Peio Etxebeste.
Foto: Okänd
Fartyget Mälardrottningen
Foto: Marcus Hjelm

The Stockholm Oil Awareness Meetup Group startades i december 2004 av Oscar Kjellberg. Gruppen träffas den tredje onsdagen varje månad och diskuterar frågor rörande oljetoppen. Sedan drygt ett år tillbaka sker mötena på fartyget Mälardrottningen som är förtöjd vid Riddarholmen i Gamla Stan.

Marsmötet den 19:e mars lockade 6 st deltagare. På dagordningen stod bl.a. Sveriges Energiting, drivmedel, den ekonomiska krisen i USA och hur man på lokal nivå kan förbereda sig inför den kommande oljekrisen.

Gustav Krantz jobbar på Energimyndigheten. Gustav berättade att det var han som hade tagit intiativet till "Peak Oil"-sessionen på Energitinget (all cred för det!).

Edwin Krzesinski beskrev katalytisk depolymerisering - en lågtemperaturprocess för att omvandra alla typer av material innehållande kolväten till syntetisk diesel. Läs mer på företagets hemsida: www.avbp.se.

Kurt Hansson berättade om sitt biogasprojekt på sin gård utanför Sala. Läs mer här.

Oscar Kjellberg förklarade hur FED agerar och hur riskfördelningen mellan sparare, bank och låntagare kommer att förändras efter oljetoppen.

Peio Etxebeste poänterade vikten av att agera på lokal nivå. Peio beskrev flera förslag som han trodde var genomförbara i sitt eget bostadsområde.

Mötet var mycket intressant och givande. Extra intressant var det att höra Kurt och Edwin som, till skillnad från mig själv, inte bara snackar om problemet utan faktiskt jobbar med konkreta lösningar. Jag kommer definitivt att medverka på flera möten framöver!


Marcus Hjelm

marcus@oljepris.se
2008-03-26

Använd gärna forumet för att kommentera denna artikel.