oljepris.se
RightOljeSnack RightStatistik RightRapporter RightPeak Oil Ny! RightWTI RightBrent RightÖvriga
RightKontakt

Sveriges Energiting, 12-13 mars

Foto: Marcus Hjelm
Näringsminister Maud Olofsson.

För tionde året i rad arrangerade Energimyndigheten, tillsammans med Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola, Sveriges Energiting. Det skedde på Stockholmsmässan i Älvsjö den 12-13 mars. Tinget lockade cirka 2000 deltagare.

Dag 1

Näringsminister Maud Olofsson höll huvudanförandet den första dagen. Olofsson inledde lovande och poängterande att nu behövs inga fler forskarrapporter utan nu är det dags för handling. Tyvärr var resten av föredraget uddlöst och kantat av klyschor, "namedropping" och självberöm.

Klyschorna var de gamla vanliga som "den sparade kilowattimmen är den billigaste kilowattimmen" och "var och en kan slösa mindre på varmvatten, fylla tvättmaskinen bättre, jobba för energieffektiva fönster, isolera bättre, stänga av stand-by-knappar och annat."

Ord som "namedroppades" var framförallt "CleanTech", energieffektivisering och förnybar energi. Alla dessa ord står självklart för något mycket positivt men att bara rabbla dessa leder ingen vart. Här ska dock nämnas att Olofsson inte på något sätt var ensam om detta under energitingets två dagar.

Olofsson upprepade vid ett flertal tillfällen hur duktiga vi är i Sverige. "Sverige är ett föregångsland när det rör förnybar energi och effektivisering", "Sverige är ett litet land med gott rykte och vi är bäst i världen på att ta tillvara förnybar energi", osv.

Efter lunch medverkade jag på session 13, "Hur ser samhället ut om 10-15 år - hur kommer utvecklingen påverka energianvändningen".

Erik Westholm, Institutet för framtidsstudier
Foto: Marcus Hjelm

Lena Sommestad, f.d. miljöminister, var först ut. Sommestad talade om demografi med fokus på åldersfördelning. "Vi går mot en värld med flera ekonomiska centra", konstaterade Sommestad och syftade på den snabbt växande befolkningen i delar som Sydamerika och Afrika. Sommestad konstaterade också att världens energibehov kommer att öka med en faktor tre fram till 2050. Anmärkningsvärt var dock att Sommestad inte verkade särskilt bekymrad över hur detta ska gå till.

Erik Westholm fortsatte sedan med ett mycket intressant föredrag. Westholm påpekade att utåt, via hemsidor etc, talar regioner och kommuner om att bygga ett "hållbart samhälle". Granskar man dock verksamheten växer en helt annan bild fram, konstaterade Westholm. "Egentligen planerar vi ett samhälle som om problemen inte fanns".

"Verkliga omställningsåtgärder är politiska högriskprojekt", fortsatte Westholm.

Den allmänna åsikten under tinget var en stark tilltro till biobränslen och framförallt etanol. Även här stod Westholm på sig:

"Etanolen är inte lösningen på energiproblemet överhuvudtaget", påpekade Westholm samtidigt som han visade upp en annons från Svenska Dagbladet där en "miljöbil" kör fram på en åker tillsammans med färgglada fjärilar och budskapet om 10 000 kr i premie.

De övriga två talarna var Gert Andersson som talade om framtidens kollektivtrafik och Bo Dahlbom från Göteborgs universitet. Dahlboms föredrag var minst sagt uselt och han fick utstå hård kritik - inte minst från Westholm.

Fler bilder från dag 1

Dag 2

Ingela Hedge, Svenska Petroleum Institutet (SPI)
Foto: Marcus Hjelm

Under dag två medverkade jag på session 27, "Ekonomiska konsekvenser av en fossil peak". Sessionen lockade tyvärr endast ett fåtal åhörare (ca 30 st). Först ut var Ingela Hedge från Svenska Petroleum Institutet som talade under titeln "Vad är Peak Oil och hur påverkas priserna på fossil energi?"

Ingela Hedge gav en allmän introduktion till Peak Oil utan att ta ställning i frågan. Hedge påpekade helt riktigt att det finns vissa som tror på en peak nu, t.ex. ASPO, och att vissa tror att peaken inträffar betydligt senare, t.ex. CERA. Hedge läste upp den korrekta definitionen av Peak Oil enligt Colin Campbell. Längre in i anförandet halkade hon dock in på den felaktiga banan och började tala om hur länge oljan "räcker".

Vad gäller OPEC påstod Hedge att de med säkerhet inte producerar på sin maxkapacitet. Efter föredraget försökte jag förklara att om detta var säkert så skulle ju inte exempelvis Alekletts grupp tro att vi nu nått Peak Oil.

Jag kritiserade även Hedge då hon påstod att Kina och Indien inte behöver följa samma steg som vi gjort. Jag påpekade att efterfrågan i Kina och Indien ökar med 6,7% per år (se graf) och att inget tyder på att ökningen är avtagande.

Hedge och jag pratades vid i pausen. Hon var ärligt förvånad över att jag tog frågan om Peak Oil på så stort allvar. Hon sa följande:
- Men vad är det som du är så orolig för. Är det att oljan ska ta slut?
Jag försökte åter förklara att Peak Oil inte innebär att oljan "tar slut" och att jag i värsta fall oroar mig för krig (se Simmons) och svält (främst i den fattiga delen av världen).

Foto: Marcus Hjelm
Oskar Kjellberg, JAK

Därefter talade Hans von Knorring från Energytrends A&O AB. von Knorring berättade hur reserverna av de olika fossila bränslena (olja, gas och kol) var fördelade över världen. von Knorring gjorde samma misstag som Hedge och började tala om hur länge oljan räcker i termer av: "oljan räcker i 40 år till enligt...". Jag påpekade att detta är irrelevant. "Produktionen från världens 47 000 oljefält kommer inte att gå från 85 miljoner fat per dag till noll över en dag". I pausen kom von Knorring upp till mig och erkände att mitt påpekande var intressant och befogat.

Nästa talare var Oscar Kjellberg, JAK, som även leder The Stockholm Oil Awareness Meetup Group. Kjellberg påpekade att efter oljetoppen kommer priset på energi att öka i förhållande till priset på arbete. Detta kommer leda till att fokus flyttas från arbetskraftsreducering till energireducering konstaterade Kjellberg. Kjellberg imponerade stort och försökte verkligen på allvar analysera de ekonomiska konsekvenser av en fossil peak - vilket ju var namnet på sessionen.

Övriga talare var Per Bolund, Näringsutskottet (mp), Patrik Klintbom, Volvo Technology Corporation och Magnus Swahn, Conlogic. Bolund påpekade vikten av rätt sorts tillväxt som inte innebär ökad miljöpåverkan. Klintbom nämnde att Volvo varit "Peak Oil"-medvetna ända sedan milleniumskiftet. Swahn förklarade på ett humoristikt sätt hur behovet att transporter hela tiden ökar och ökar: "Vi köper sällanköpsvaror väldigt ofta nu för tiden".

Presskonferens med miljöminister Andreas Carlgren.
Foto: Marcus Hjelm

Miljöminister Andreas Carlgren stod för huvudanförandet den andra dagen. Carlgrens tal likande i mångt och mycket Olofssons tal. Efter anförandet och efterföljande paneldebatt var det presskonferens och jag passade på att ställa ett par frågor till Carlgren.

M.H. - Lyssnar man på Olofsson igår och dig idag så är det mycket fokus på teknik och effektivisering. Jag tycker det är synd att ingen av er lyfter fram förslag på energireducering, d.v.s. förslag på hur samhället ska bli mindre beroende av energi. Kommentarer?

A.C. - Jag har inte utgångspunkten att vi totalt sett ska förbruka mycket mindre utan huvudfrågan är att utnyttja rätt resurser, d.v.s. de resurser som är miljömässigt möjliga att använda. Det rätta svaret är inte alltid "lite" utan det handlar om "rätt" resurser.

M.H. - Vissa forskare tror att vi når oljetoppen redan i år. Har du någon kommentar till det?

A.C. - Jag bekräftar inte om vi kommer nå oljetoppen i år eller inte men just detta att det är så nära förestående, vilket år det än gäller, visar ju hur dramatiskt viktigt det är att lämna fossilberoendet bakom oss.

Fler bilder från dag 2


Marcus Hjelm

marcus@oljepris.se
2008-03-18

Använd gärna forumet för att kommentera denna artikel.