oljepris.se
RightOljeSnack RightStatistik RightRapporter RightPeak Oil Ny! RightWTI RightBrent RightÖvriga
RightKontakt

"Decline Rates"

Figur 1. En minskning med 5% per år från existerande fält innebär att världen "tappar" produktion motsvarande ett helt Nordsjön - varje år!
Figur 2. Enligt Simmons kan minskningen från existerande fält snart uppgå till mellan 10-15 procent per år (efter 3 min och 11 sek). Detta skulle i så fall motsvara ett "tapp" motsvarande ett helt Saudiarabien - varje år!

Under drygt tre år har den globala olje-
produktionen legat konstant runt 85 miljoner fat per dag. Detta trots att många nya fält tagits i drift. Förklaringen är att dessa fält endast lyckats kompensera för fallande produktion i redan existerande fält. Tyvärr talar mycket för att minskningstakten (decline rate) bland de existerande fälten bara ökar för varje år som går.

Ingen vet exakt hur mycket produktionen faller från existerande fält men de flesta uppskattningar ligger inom intervallet 4 till 8 procent per år. Notera att skillnaden mellan 4 och 8 procent är enorm då varje procent motsvarar ca 800 000 fat per dag.

CERA rapporterade nyligen att minskningen är 4,5 procent per år.1 Enligt Robert Hirsch tyder detta snarare på att 4,5% kan ses som en undre gräns:2

"Because of CERA's established record of marked optimism in oil and natural gas, a prudent observer might assume 4.5% as a lower bound on this extremely important parameter."

Matthew Simmons instämmer i kritiken:3

"Mr. Simmons scoffs at estimates that production from proven fields will decline only 4.5% a year. He thinks a more realistic rate of decline is 8% to 10% a year"

För mindre än en månad sedan varnade Simmons dessutom för att minskningstakten från existerande fält sannolikt kommer att stiga till smått otroliga 10 till 15 procent per år inom en snar framtid (se figur 2):

"The decline rate is probably going to end up averaging 10-15% over the next decade." (efter 3 min och 11 s)

Men vad är orsaken till Simmons dystra prognos? För att kunna svara på detta måste vi studera hur ett oljefält "åldras".

Produktionen från ett oljefält genomgår tre faser (se figur 3). Först stiger produktionen snabbt (uppbyggnadsfas), sedan hålls produktionen konstant (platåfas) och till sist faller produktionen (decline-fas).

Figur 3. Produktionen från ett oljefält följer tre faser: uppbyggnadsfas, platåfas och decline-fas.

Simmons anser att modern teknik, som t.ex. horisontell multilateral borrteknik (se här), gör att många fält idag befinner sig på en förlängd platåfas. Problemet är att när dessa fält går i decline sjunker produktionen betydligt snabbare än tidigare.

Enligt CERA befinner sig idag 41 procent av fälten i decline.1 Simmons baserar sin dystra prognos på att (1) andelen fält i decline kommer att öka och (2) nya fält i decline faller snabbare än tidigare.

Figur 4. Tre prognoser över produktionen från fältet Hibernia i Kanada där grön, gul och röd kurva innebär decline rate på 6, 10 respektive 16 procent per år.
Figur 5. Robert Hirsch (till vänster) och Mikael Höök (till höger).

Figur 4 visar tre prognoser över produktionen från fältet Hibernia i Kanada och är hämtad från Fredrik Robelius doktorsavhandling. Med en förlängd platåfas (röd) blir fallet betydligt brantare (16%/år) än om declinefasen börjar tidigare som i de två övriga prognoserna: grön (6%/år) och gul (10%/år).

Enligt CERA är det stor skillnad på produktions-
kurvorna för landbaserade fält (onshore), fält ute till havs (offshore) och speciellt djuphavsfält (deep-water):1

"Individual offshore fields are declining at a 10 percent annual rate compared with six percent for onshore fields, and deepwater fields decline at 18 percent annually..."

Även om 18% för djuphavsfält kan låta mycket konstaterar Simmons följande:4

"Simmons said in some deep-water fields, the decline rates have been above 30 percent."

När jag besökte Uppsalagruppen (se här) tog jag upp frågan om "decline rates" med Mikael Höök. Mikael berättade då att de nyligen gjort en studie i samarbete med Robert Hirsch (se figur 5).

Enligt studien faller produktionen betydligt snabbare från fält som idag går i decline (i snitt 12%/år) jämfört med fält som gick i decline mellan 1960-1990 (5-6%/år) och fält före 1960 (4%/år).

 

Chris Skrebowski diskuterar "decline rates" i följande intervju efter exakt 20 minuter:

Alarming new peak oil report (23 oktober, 2007)

Matthew Simmons

Matthew Simmons diskuterar "decline" i Gulfländerna i följande intervju efter ca 13 minuter:

The Fading Twilight of Oil (24 februari, 2008)

Igår intervjuades Simmons på Bloomberg TV där han bl.a. tog upp "decline curves" efter drygt 5 minuter:

Simmons Says Raised Saudi Oil Output Is 'Drop in Bucket' (17 juni, 2008)

Bonone Pickens

Boone Pickens får sista ordet:5

"World oil production, I believe, has peaked, and the world’s current oil fields are declining at the rate of 8 percent a year." (17 juni, 2008)


Marcus Hjelm

marcus@oljepris.se
2008-06-18

Använd gärna forumet för att kommentera denna artikel.