oljepris.se
RightOljeSnack RightStatistik RightRapporter RightPeak Oil Ny! RightWTI RightBrent RightÖvriga
RightKontakt

Uppsala Hydrocarbon Depletion Study Group (UHDSG)*

Foto: Marcus Hjelm
Mikael Höök, doktorand i UHDSG och sekreterare i ASPO.

"Peak Oil inträffar senast 2010". Det hävdar Mikael Höök, doktorand i forskargruppen Uppsala Hydrocarbon Depletion Study Group (UHDSG) och sekreterare i forskarnätverket Association for the Study of Peak Oil and Gas (ASPO).

Redan så sent som i mars förra året disputerade Mikaels kollega Dr Fredrik Robelius med avhandlingen Giant Oil Fields. I avhandlingen slår Fredrik fast att Peak Oil inträffar någon gång mellan 2008 och 2018.

"Det lutar nu mer och mer åt det pessimistiska hållet (2008)", säger Mikael. Han nämner oväntat kraftigt produktionsfall från Mexikos gigantfält Cantarell som en av huvudorsakerna. Andra förklaringar är att flera stora utvecklingsprojekt tvingats senareläggas samt att det råder stor brist på såväl utrustning som utbildad personal inom branschen.

Produktionen från ett oljefält följer tre faser förklarar Mikael: Först stiger produktionen snabbt (uppbyggnadsfas), därefter hålls produktionen konstant (platåfas) och till sist faller produktionen (declinefas). Modern teknik gör att produktionen kan hållas på platåfasen under en längre tid. "När produktionen väl faller, faller den dock snabbare än tidigare."

"Vi har alldeles nyligen gjort en studie i samarbete med Robert Hirsch gällande minskningen från existerande fält. Oljefält som idag går i decline faller med ca 12% per år. Detta kan jämföras med 4% för fält som gick i decline före 1960 och 5-6% för fält som gick i decline mellan 1960 och 1990. Att skillnaden är så här stor trodde vi inte".

Den nya studien förändrar delvis bilden av att produktionen från oljefält ute till havs skulle falla betydligt snabbare än produktionen från landbaserade fält, konstaterar Mikael. Summerar man declinesiffror för alla landbaserade oljefält och havsbaserade fält kommer man fram till detta. Men då glömmer man bort att ta hänsyn till att andelen oljefält till havs hela tiden ökat. Mikael är på sätt och vis inte överraskad över resultatet. "Samma avancerad teknik används för både landbaserade fält som för fält ute till havs".

Foto: Marcus Hjelm
UHDSG tillhör institutionen för fysik och astronomi (Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet).

Matthew Simmons hävdar i följande (mp3) aktuella intervju att produktionen från Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Iran, Irak samt Kuwait mycket snart riskerar att falla mycket snabbt. Jag tar tillfället i akt och spelar upp delar av intervjun. Min förhoppning är att Mikael ska säga att Simmons är överdrivet pessimistisk. Tyvärr nickar Mikael instämmande och säger: "Ja, Simmons har rätt."

Samtalet med Mikael fortsätter. Han förklarar ingående hur olja skapas, varför polerna har fel förutsättningar att gömma stora oljereserver och vilken avgörande betydelse gigantfälten har för den totala produktionen i världen. "Av världens 47000 oljefält står de 300 största fälten för 60% av produktionen. När gigantfälten når maximal produktion når världen i sin helhet maximal produktion."

"Vi hittar färre och färre gigantfält och nu på senare tid även färre och färre oljefält till antalet. Detta trots stora investeringar. När oljepriset var som lägst hittade världen mest olja. Detta är något som ekonomer har svårt att ta till sig." Mikael visar åtskilliga produktionsgrafer för individuella fält i Norge. Alla grafer visar samma sak. När produktionen faller går det snabbt utför.

"Nu är det tårta", säger Mikael efter drygt en timme. UHDSG firar att sammanfattningen av Fredik Robelius doktorsavhandling seglat upp som den mest nerladdade sammanfattningen från Uppsala Universitet genom tiderna. Detta på mindre än ett år. Över en kopp kaffe och en bit prinsesstårta får jag nu möjlighet att diskutera med både Mikael och Professor Kjell Aleklett.

"Mycket av vår tid går åt till att samla in data", säger Kjell. "Arbetet kan liknas vid ett omfattande detektivjobb". Kjell berättar hur Fredrik Robelius spenderade stor del av sin forskning åt att gräva efter information från olika bibliotek. UHDSG:s databaser innehåller nu detaljerad data från hela 333 st. gigantfält. "Med den information vi nu besitter råder det inget tvivel; produktionen från existerande fält är på klar nergång."

"Det mest intressanta är nu att noggrant kartlägga kommande projekt. Hur länge kan produktion från nya projekt kompensera för fallande produktion från existerande fält? Det är här åsikterna framförallt går isär", menar Kjell. CERA räknar med ny produktion motsvarande 18 miljoner fat per dag för de kommande tre åren. "Detta är orimligt", menar Kjell.

Foto: Marcus Hjelm
Prof Kjell Aleklett leder UHDSG och är ordförande i ASPO.

Vi kommer sedan in på oljeexporten. Jag undrar om inte exporten riskerar att falla betydligt snabbare än produktionen: "Helt riktigt", säger Kjell. "Konsumtionsökningen från de oljeproducerande länderna i framförallt Mellanöstern visar inga tecken på att avta", säger Mikael. Han refererar bl.a. till en artikel av Jeff Rubin. "Kina och Indien subventionerar bränsle och efterfrågan ökar i samma takt som tillväxten. Växer Kina med x antal procent per år så ökar samtidigt energikonsumtionen med samma siffra", säger Kjell.

Jag frågar om exportländerna kan börja "spara olja" för eget framtida bruk och att detta i så fall kan leda till en dramatisk minskning av exporten. "Helt klart", instämmer Kjell.

Kjell ställer följande fråga till mig: Gissa hur mycket av persontransporten som idag sker med bil, tåg, buss respektive flyg? Jag drar till med 67%, 15%, 10% och 5% (man kan med all rätt ifrågasätta mina additionskunskaper). "Nej, det var fel", säger Kjell. Rätt svar är 82% (bil), 7% (tåg), 9% (buss) respektive 2% (flyg). "När politikerna pratar om att ökad tågtrafik löser problemet vet de inte vilka utmaningar vi står inför".

Energikonferensen Sveriges Energiting går av stapeln nästa vecka. Jag nämner att jag ska dit och att SPI ska hålla ett föredrag under titeln: "Vad är Peak Oil och hur påverkas priserna på fossil energi?". Jag undrar varför inte UHDSG medverkar. "Vi har inte blivit tillfrågade", säger Kjell.

Kjell måste iväg och jag fortsätter samtalet med Mikael. Jag frågar Mikael varför det är så svårt att sprida budskapet om Peak Oil. Han nämner två vanliga påståenden som många tar till för att enkelt men felaktigt avfärda Peak Oil. "Världen har aldrig fått brist på någon naturresurs tidigare" och "oljekrisen på 70-talet löste sig".

Mikael fortsätter:

"Peak Oil känns som ett problem som ingen vill ta i. Det finns ingen färdig lösning på det hela. Man föredrar istället att köra huvudet i sanden och ignorera problemet."

Jag avslutar intervjun med att ställa frågan som ni på forumet ville att jag skulle ställa. Har ni försökt kontakta media som exempelvis "Uppdrag granskning" eller "Kalla fakta" och på så sätt försökt lyfta fram Peak Oil? "Nej, det har vi inte gjort", säger Mikael. Han förklarar att det är svårt att få tiden att räcka till. "Vi fokuserar framförallt på vetenskapliga och akademiska tidskrifter. Men helt klart skulle det behövas någon person som inriktade sig mer på att försöka förmedla Peak Oil till den breda allmänheten".

Innan jag lämnar UHDSG hinner jag växla några ord med Bengt Söderbergh och Kristofer Jakobsson - de övriga två doktorander i UHDSG. "Nästa gång är det er tur", säger jag. "Visst", nickar båda. "Det är bara att höra av dig."

* UHDSG har nyligen fått en fastare förankring vid Uppsala universitet och forskningsverksamhet som gruppen bedriver har bytt namn till "Globala energisystem". Detta innebär en vidgning av den kommande forskningen.


Marcus Hjelm

marcus@oljepris.se
2008-03-10

Använd gärna forumet för att kommentera denna artikel.