oljepris.se
RightOljeSnack RightStatistik RightRapporter RightPeak Oil Ny! RightWTI RightBrent RightÖvriga
RightKontakt

NOG & ASPO Sverige

Odissesefs Panopoulos, DG Research - EU
Foto: Marcus Hjelm
Oskar Kjellberg, JAK
Foto: Marcus Hjelm
Ingolf Kiesow, ISDP
Foto: Marcus Hjelm

Den 2:a oktober anordnande Nätverket Olja & Gas, NOG, ett seminarium under titeln the Effects of High Energy Prices on Economy and Politics. Talare var Odissesefs Panopoulos, Oskar Kjellberg och Ingolf Kiesow. Senare på kvällen träffades ASPO SverigeMälardrottningen.

NOG-seminariet hölls i Trygg Hansa-byggnaden i Stockholm. Seminariet uppmärksammades av Sveriges Radio: Sinande olja krymper finansmarknaden.

Odissesefs Panopoulos betonade att han var där som privatperson och inte som EU-kommissionär. Panopoulos antog att åhörarna kände till Peak Oil och fokuserade istället på begreppet "evig tillväxt" och dess orimlighet. Panopoulos ursäktade alla ekonomer i hörsalen men konstaterade att dessa hade för mycket att säga till om i dagens samhälle.

Oskar Kjellberg konstaterade att oljan fortfarande är billig och att efter oljetoppen kommer priset på energi framförallt att öka i förhållande till priset på arbete. Kjellberg visade flera intressanta grafer, däribland den starka korrelationen mellan BNP och energiförbrukning. Kjellberg skissade även på ett framtidsscenario i tre faser där vi successivt accepterar och anpassar oss till ett lågenergisamhälle.

Ingolf Kiesow beskrev ingående den tilltagande konkurrensen mellan länder om den återstående oljan samt potentiella konfliktrisker. Kiesow fokuserade framförallt på intressekonfikter mellan USA/Europa, Ryssland och Kina/Indien. Kiesow beskrev hur Kina nu gör allt för att säkerställa sitt framtida oljebehov genom att bl.a. köpa utländska oljefält samt säkerställa nya och befintliga transportvägar/pipelines.

ASPO Sverige-mötet inledde med en diskussionsrunda och därefter blev det samtal i mindre grupper.

Se även:
Hur var NOG-seminariet? (Oljegruppen)

ASPO Sverige. Runt bordet medsols: Magnus Billvik, ? (gäst), Oscar Kjellberg, Odissesefs Panopoulos (gäst), ? (gäst), René Mortensen, Peio Etxebeste, Gustav Krantz (ordförande), Mikael Höök, Daniel Berg (sekreterare).
Foto: Marcus Hjelm


Marcus Hjelm

marcus@oljepris.se
2008-10-14

Använd gärna forumet för att kommentera denna artikel.