oljepris.se
RightOljeSnack RightStatistik RightRapporter RightPeak Oil Ny! RightWTI RightBrent RightÖvriga
RightKontakt

Gulfländerna - överdrivna reserver

Figur 1. Gulfländernas inrapporterade återstående oljereserver 1974-2006 enligt de egna länderna (miljarder fat), källa.

Gulfländernas påstådda oljereserver är med stor sannolikhet överdrivna. Under slutet av 80-talet rapporterade Saudiarabien, Kuwait, Förenade Arabemiraten, Irak och Iran kraftigt ökade reserver utan att några nya fynd av betydelse gjordes. Anmärkningsvärt är också att reserverna nästan legat oförändrade sedan dess trots en hög oljeproduktion under de senaste två decennierna (se figur 1).

Här följder en sammanfattning av Colin Campbells förklaring till ökningen: 1

1980 rapporterade Kuwait 65 miljarder fat (Gb) i återstående reserver. Kuwait hade då producerat drygt 20 Gb vilket ger totala (initiala) reserver på ca 85 Gb.

1985 meddelade Kuwait en kraftig ökning av reserverna till 90 Gb - se figur 2. Denna siffra är påfallande nära de totala reserverna. En förklaring till ökningen kan ha varit OPECs nya regel att storleken på landets kvot nu delvis bestämdes av storleken på landets återstående reserver. Irak var inte alls nöjda med Kuwaits agerande men de övriga OPEC-länderna lät det hela passera.

1987 ökade Kuwait reserverna med ytterligare 2 Gb till 92 Gb. Nu hade grannländerna fått nog. Den enkla lösningen var att rapportera ungefär samma siffror som Kuwait.

1988 kom svaret: Abu Dhabi (en av de sju emiraterna i F. Arabemiraten) ökade från 31 Gb till 92 Gb (exakt samma siffra som Kuwait), Iran ökade från 49 Gb till 93 Gb och Irak ökade från 47 Gb till 100 Gb. Även OPEC-landet Venezuela meddelande en kraftig ökning från 25 Gb till 56 Gb.

1990 kom även svaret från Saudiarabien då de meddelade en massiv ökning från 170 Gb till 258 Gb; antagligen genom att följa Kuwaits exempel och rapportera totala reserver snarare än återstående reserver.

Notera att om oljereserverna i Gulfländerna varit generellt underskattade borde även den "Neutrala Zonen", ett område mellan Saudiarabien och Kuwait som delas av de två länderna, också omfattats av ökningen. Så var dock inte fallet (se figur 2).

Figur 2. Rapporterade reserver mellan 1980-2004, källa. Abu Dhabi och Dubai är två av sju emirater i Förenade Arabemiraten.

Energy Watch Group

Figur 3. Prognos över oljeproduktionen från Mellanöstern enligt EWG.

Energy Watch Group är en tysk forskargrupp som förra året (2007) publicerade en 100 sidor lång rapport där de fastställer att Peak Oil inträffade 2006 och att produktionen kommer halveras fram till år 2030.

Energy Watch Group uppskattar Mellanösterns återstående reserver till 362 Gb, d.v.s. ungefär hälften av vad länderna själva påstår.

Figur 3 visar prognosen för oljeproduktionen från Mellanöstern fram t.o.m. 2030 enligt Energy Watch Group (klicka på bilden för förstoring).

Colin Campbell (ASPO)

Figur 4. Från Colin Campbells senaste newsletter #90 (pdf).

Colin Campbell är en pensionerad geolog och grundare av ASPO. Varje månad publicerar Campbell ett newsletter där han på sidan 2 beskriver sin oljeproduktionsprognos.

Campbell uppskattar totala reserver i Gulfländerna till 663 Gb (se figur 4, klicka för förstoring).

I newsletter #62 uppskattade Campell Gulfländernas återstående reserver till 387 Gb 2.

Phil Hart

Figur 5. Återstående reserver för OPEC-6 enligt OPEC (kolumnen 2), Hart (kolumnen 3) och skillnaden (kolumnen 4).

Phil Hart har bl.a. arbetat för Shell och är engagerad i ASPO-Australien och The Oil Drum-Australia & New Zealand.

För ca två veckor sedan publicerade Hart en artikel där han uppskattar återstående reserver för OPEC-6 till 439 Gb varav 262 Gb för Saudiarabien, Kuwait och F. Arabemiraten (se figur 5, klicka för förstoring).

Enligt Hart är återstående reserver för OPEC-6 överdrivna med 338 Gb.

Tony Eriksen

Tony Eriksen skriver på The Oil Drum under namnet Ace och publicerar där sin produktionsprognos, World Oil Forecasts Including Saudi Arabia, Kuwait and the UAE, ca en gång per kvartal.

Eriksen uppskattar totala reserver för Saudiarabien, Kuwait och F. Arabemiraten till endast 290 Gb varav ca 115 Gb i återstående reserver. Detta skulle i så fall innebära att dessa tre länder tillsammans är "tömda" till ca 60%.

Eriksen publicerade för tre månader sedan följande artikel: Saudi Arabia’s Crude Oil Reserves Propaganda.

Citat

Matthew Simmons, den mest kända Peak Oil-förespråkaren och författaren bakom boken Twilight in the Desert:

"Simmons argues Middle East proven reserves are very likely only a third of the approximately 700 billion barrels being claimed." 3

 

Ali Morteza Samsam Bakhtiari (1946-2007), bl.a. anställd på National Iranian Oil Company (Irans statliga oljebolag).

"As for Iran, the usually accepted official 132 billion barrels is almost 100 billion barrels over
any realistic assay."
4

 

Mamdouh Salameh, oljeekonom och rådgivare åt Världsbanken:

"In the late '80s, cartel members raised their reserve estimates by a combined 300 billion barrels even though none of them had actually found much more oil." 5

 

Sadad al-Husseini, f.d. produktions- och utforskningschef för Saudi Aramco (Saudiarabiens statliga oljebolag):

"By Al-Husseini's estimate, 300 billion of the world’s 1200 billion barrels of proved reserves should be recategorized as speculative resources." 6

 

Colin Campbell får sista ordet:

"All data are wrong; the question is: by how much!" 7

 

YouTube

America's Oil Crisis (Simmons)
Peak Oil - What the Fighting is All About (Hirsch, Campbell, al-Husseini, m.fl)
Inside Story - Oil Production (Salameh, Energy Watch Group)
The Middle East & The Impending Oil Crisis (Simmons, Campbell, m.fl)


Marcus Hjelm

marcus@oljepris.se
2008-06-09

Använd gärna forumet för att kommentera denna artikel.