oljepris.se
RightOljeSnack RightStatistik RightRapporter RightPeak Oil Ny! RightWTI RightBrent RightÖvriga
RightKontakt

Export Land Model (ELM)

Figur 1. Export Land Model (ELM). Notera att endast en mycket liten mängd av oljan som produceras fr.o.m "år 0" i ELM exporteras, se graf.

Debatten kring Peak Oil sätter fokus på den globala oljeproduktionen. För oljeimporterande länder är det dock inte produktionen utan nettoexporten av olja som är av avgörande betydelse. Tyvärr tyder allt på att nettoexporten kommer falla betydligt snabbare än produktionen p.g.a. ökad inhemsk konsumtion bland de oljeproducerande länderna.

Denna artikel bygger på Export Land Model (ELM) av petroleumgeologen Jeffrey Brown samt data från EIA International. Brown är aktiv på The Oil Drum och skriver där under namnet westexas.

ELM utgår från ett påhittat land som vid år 0 producerar 2 miljoner fat per dag, konsumerar 1 miljon fat per dag och således exporterar 1 miljon fat per dag (se figur 1).

Produktionen i landet antas falla med 5% per år och konsumtionen öka med 2,5% per år. Resultatet av detta är att exporten helt utraderats efter endast 9 år.

Anledningen till konsumtionsökningen i många oljeproducerade länder är många, t.ex.

  • ung och växande befolkning,
  • kraftigt subventionerade bränslepriser,
  • blomstrande ekonomi tack vare stigande exportinkomster som ett resultat av ett ökat oljepris.

Låt oss nu studera några länder som genomgått ELM.

Indonesien & Storbritannien

Indonesien och Storbritannien började genomgå ELM i slutet av 1990-talet. Produktionen i Indonesien och Storbritannien toppade 1996 respektive 1999.

Indonesiens nettoexport var 0,78 miljoner fat per dag 1996. Åtta år senare var exporten helt utraderad (se figur 2). Eftersom Indonesien de senaste åren varit nettoimportörer av olja har landet i dagarna beslutat att lämna OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries), se här.

Figur 2. ELM för Indonesien.
Figur 3. ELM för Strobritannien.

Storbritanniens nettoexport var hela 1,19 miljoner fat per dag 1999. Sju år senare (2006) hade landet blivit nettoimportörer av olja (se figur 3).

Se även:
The Export Land Model and Two Case Histories

Egypten

Figur 4. ELM för Egypten.

Egypten är ett land som just genomgått ELM.

Egypten toppade 1996 med 0,93 miljoner fat per dag. Samma år exporterade Egypten knappt hälften av produktionen eller 0,43 miljoner fat per dag (se figur 4).

Mellan 1996 och 2007 föll produktionen med 29% samtidigt som den inhemska konsumtionen ökade med 30%. Nettoexporten var därmed utraderad.

Se även:
Bread and Oil... (The Oil Drum)

Mexiko

Figur 5. ELM för Mexiko.

Mexiko är "mitt inne" i ELM. Figur 5 visar månadsdata för produktionen enligt Pemex och konsumtionsdata kvartalsvis enligt IEA.

Mexikos produktion toppade 2004 med 3,85 miljoner fat per dag. Sedan dess har produktionen fallit med 18%. Minskningen beror till stor del på kraftigt minskad produktion från Mexikos största oljefält, Cantarell. Bara sedan förra året har Cantarell fallit med hela 33%, se här.

Mexikos konsumtion minskade något under 2006 men tog åter fart under 2007. Exporten kommer troligen upphöra inom fem år (se figur 5).

Se även:
Jeff Rubin: Oil Outlook (YouTube)
An Update on Mexico Export Land Model

"Topp 5" exportörer

Figur 6. Prognos över exporten från "topp 5" exportörer enligt Brown & Foucher.

De fem största exportörerna, Saudiarabien, Ryssland, Förenade Arabemiraten, Norge och Iran, står för ca 50% av den totala nettoexporten i världen. Jeffery Brown och Samuel Foucher (alias Khebab) har utifrån ELM gjorde tre prognoser över dessa länders kommande export, se här.

I deras "medelprognos" kommer exporten från "topp 5" att falla till hälften runt 2016 och vara helt utraderad år 2031 (se figur 6 - blå heldragen kurva).

Figur 6 visar endast EIA-data fram t.o.m. 2006 men nyligen presenterade Brown preliminära data även för 2007, se här:

2005: 23,9 miljoner fat per dag
2006: 23,1 (-3,4%/år)
2007: 22,0 (-4,9%/år)

Förra veckan blev Brown för övrigt citerad i The Wall Street Journal (hela artikeln finns här):

Saudi Arabia in particular has become a major energy consumer as the country pushes to put its oil riches to greater use. The kingdom is in the middle of a major investment campaign to become a world player in petrochemicals, aluminum and fertilizers, all of which will require huge amounts of oil and natural gas.

Since 2004, Saudi oil consumption has increased nearly 23%, to 2.3 million barrels a day last year. Jeffrey Brown, a Dallas-based petroleum geologist who studies net export numbers, said that at its current growth rate, Saudi Arabia could be consuming 4.6 million barrels a day by 2020.

Se även:
Explosive Oil Consumption Growth in the Top Oil Exporting States (Energy Bulletin)

Kina & Indien

Figur 7. 2006 översteg den sammanlagda nettoimporten för Kina och Indien den sammanlagda produktionen.

Figur 7 visar den sammanlagda produktionen, konsumtionen och nettoimporten i Kina och Indien.

Trots att konsumtionen ökat med nästan 200% sedan 1990 så är konsumtionen per invånare endast en sextondel jämfört med en amerikan:

Befolkning (miljoner) Konsumtion (miljoner fat per dag)
USA 302 20,7
Kina & Indien 2452 10,3

Produktionen i Kina och Indien antas nu ha toppat (eller mycket nära toppen). All framtida konsumtionsökning måste därför uteslutande mötas med ökad import.

Slutsats

Export Land Model i kombination med ökat importbehov är minst sagt mycket oroande. Om exportländerna dessutom skulle börja införa exportstopp innan de genomgått ELM helt och hållet kommer nettoexportminskningen bli än mer dramatisk. Jag avslutar med följande passande citat av Albert Bartlett:

"The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function."

Fördjupning

What the Export Land Model Means for Energy Prices
Oil-Rich Nations Use More Energy, Cutting Exports
Net Oil Exports
Simmons: Most large oil producing nations live in poverty - As prices rise, they gradually become prosperous (pdf, sid 33-35)


Marcus Hjelm

marcus@oljepris.se
2008-06-02

Använd gärna forumet för att kommentera denna artikel.